Moederlucht

Ze verdwijnt in woorden
die rammelen in haar mond.

De moeder van de aarde
de adem van de klei waarin we staan.

Van links naar rechts bewegen
en niet vallen.
Onze armen spreiden en vliegen.
Kijk dan wat ik kan!

Zij lacht.
Zij weet dat jij kan vliegen.